Chirurgia piersi od podstaw

Mateusz Wichtowski dr n. med.

dr n.med. Mateusz Wichtowski
 Asystent w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki, Zielona Góra
Adiunkt w Katedrze Chirurgii i Onkologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
Przewodniczący Sekcji Młodych Chirurgów Onkologicznych przy PTChO
Członek PTChO
Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów książek, doniesień i wystąpień zjazdowych.