Chirurgia piersi od podstaw

Sławomir Cieśla dr n. med.

dr n.  med. Sławomir Cieśla
Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Wykładowca podczas konferencji, kursów i szkoleń specjalistycznych w zakresie chirurgii onkologicznej i plastycznej piersi. Odbył wiele staży naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech (Kliniki Uniwersyteckie w Heidelbergu, Mainz, Frankfurcie nad Menem, Berlinie), Austrii, Stanach Zjednoczonych (Brown University – Providence) i Danii. Dwukrotny stypendysta Towarzystwa Chirurgów Niemieckich. Autor ponad 50 prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz współautor książki : „Breast reconstruction-current techniques“ opublikowanej w 2012 roku.
Od wielu lat aktywnie propaguje zabiegi onkoplastyczne w zakresie piersi i skóry. Jest jednym z prekursorów jednoczasowych rekonstrukcji piersi u chorych po amputacji
z powodu nowotworu.
Obecnie zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze jako zastępca kierownika Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.